Junior NOEL?

Junior NOEL se yon jèn Bòdibildè Ayisyen ki genyen 27 lane. Se nan lane 2016 yon zanmi te ankouraje Junior rantre nan disiplin sa men lèl te fenk koumanse sete pou Jere aparans li te konn fè spò, men avèk anpil antrènnman ak disiplin li vini fè pati meyè yo nan kategory pal la ki se Men’s Physique an Ayiti.
Dayè li fenk sot ranpòte tit chanpyon, li tou pase Pwofesyonèl nan konpetisyon CAC 5-6 Desanm 2020 ki se Central Americain and Caribbean Amateur Bodybuilding & Fitness ki tap fèt an Repiblik Dominikèn.
Junior Noel mezire 1m77 , pwal varye ant 170 a 200 liv tou depann de si li ap prepare pou konpetisyon. Li avoue nou ke li kapab Leve 90 liv sitou si lap fè bench Press.
Jèn Atlèt Ayisyen sa di nou ke Bòdibildin nan pa yon disipline ke moun twò konnen nan peyi a se sak fè li pa ka  jwenn bon ankadreman men sa pa anpechel toujou bay meyè de limenm, li ranpòte plizyè meday ak tit deja. Se sak fè li di tout jèn ki ta vle avanse nan disipline pou yo fè anpil sakrifis mete anpil volonte ak detèminasyon, pi gwo rèv Atlèt la se kreye yon lekòl ki kapab prepare jèn ki ta renmen rantre nan Bòdibildin.

X