FEDERATION HAITIENNE DE CYCLISME

AYITI Espò: Dekouvri Ruth Daëlle STACO, vis chanpyon konpetisyon nasyonal siklis kategory feminen 20 desanm 2020.

Ruth Daëlle STACO vis chanpyon konpetisyon nasyonal siklis 20 desanm 2020 lan.
Staco Ruth Daëlle, se yon jèn siklis ki gen 17 lane ki sòti Chapantye nan Okay.
Li ap pratike siklis depi 17 oktòb 2018. Anplis de siklis, li gen anpil lòt pasyon ak talan ankò. Tankou chante ak danse.
Papa li se yon ansyen siklis se li menm ki te kòmanse antrene li e ede li vin pi pèfòman.

Ruth ap fè klas NS 2 (Segonn), nan karyè li li kouri 70 km deja. Li mezire 1.67 mèt, e li peze 45 kilo.
Pou Ruth, pi gwo difikilte siklis la ap fè fas an Ayiti se pwoblèm ekonomik, ki vin lakòz ke pa gen ase materyèl. Men pou li menm pi gwo pwoblèm nan se pwoblèm politik ki rantre nan espò an. Donk selon li menm siklis yo manke ankadreman paske politik peyi an pa janm stab.
Ruth kouri nan kous nasyonal, li gen plizyè twofe ak meday. Men li poko kouri nan konpetisyon entènasyonal. Li pat gen chans patisipe nan « Jeux de la Caraïbe » paske laj li te twò piti men selon li menm li te pi byen prepare ke lòt yo.
Atlèt lan fè konnen ke nan tout konpetisyon li pase li toujou pran meday ak pri.

Konpetisyon sa li sòti dezyèm ladanl selon li menm se yon konpetisyon pou kalifikasyon pou yon lòt konpetisyon pi wo nivo.

Ruth konseye tout jèn fi ak tout jèn gason pou yo pwofite de jenès yo pou yo fè espò paske lap bon pou yo ekonomikman e lap pèmèt yo rete an bòn sante.
Li ta renmen tou  ke politik peyi an gen yon stabilite pou jèn yo kapab devlope talan yo ak rèv yo, li ta renmen pou siklis la fè plis pwogrè pou tout atlèt yo jwenn ankadreman e patisipe nan konpetisyon pou yo reprezante peyi yo, valableman e menm rive chanpyon.

Jonathan Lafontaine ATHIS

X