Dekouvri Clergé ODVELT siklis AYISYEN.

Ayiti espò: Dekouvri Clergé ODVELT, klase twazyèm nan konpetisyon nasyonal siklis 20 desanm 2020, nan kategori maskilen.
Clergé Odvelt fèt Dantan nan komin Tòbèk nan dat 27 fevriye 2000 li mezire yon mèt 83 e li peze 78 kilo.
Odvelt kòmanse kouri sou bekàn depi nan laj 10 zan e li ta pral fè pati siklis la an 2017. A 10 zan li te gentan kòmanse yon karyè foutbolè kote ke li te gentan kòmanse jwe nan ekip timoun nan Dantan epi a 15 zan li te jwe nan ekip rejyonal nan Tòbèk nan lanne 2016. Nan menm ane sa li te tou kite foutbòl pou yon lòt pasyon. Paske selon li menm li pat gen okenn avni nan jwe foutbòl.

Se an avril 2017, yon siklis ki rele Herby Charles te envite Odvelt nan yon konpetisyon ki tap fèt sou Boulva 4 chimen an. E depi jou sa Odvelt kòmanse fè pwogrè nan siklis la.
An fevriye 2019 li fè pati de seleksyon nasyonal siklis la. Li te pati ak seleksyon an pou yon estaj an Frans nan menm ane an li tal reprezante peyi an Kiba nan mwa fevriye.
Pi gwo distans atlèt la kouri deja se 258 km, pou yon ane li konn fè konn yon total de 16000 km preparasyon ak konpetisyon melanje.
Selon li menm, pi gwo difikilte ki genyen nan siklis lan se mwayen ekonomik ke atlèt yo pa genyen a dispozisyon yo. Siklis la se yon espò ki koute anpil, siw pa gen bon jan èd lap difisil pou yon moun pèse ladanl.

Selon li menm sak fè tou atlèt yo pa gen ankadreman se paske dirijan konsene yo pa envesti nan preparasyon atlèt yo, pou pèmèt yon pi bon pèfòmans nan konpetisyon entènasyonal yo epi paske siklis la ou depanse plis kew rantre sa ki fè ke moun ki gen mwayen yo pa vle rantre ladanl.
Nan sa ki gen a wè ak pakou akademik atlèt lan, li fini etid li depi a laj de 18 lanne, li te kòmanse etidye agwonomi nan SITA nan Vil Okay li te kanpe etid lan pou li ale prepare estaj an Frans li an. Depi lè sa li fokis sou siklis la nèt.
Nan nivo nasyonal atlèt la pran anpil meday. E nan mwa dawout ki sot pase a li te rive champion yon konpetisyon ki se « Tour du Sud »
Pou nivo entènasyonal la atlèt la kouri tour de Rhuise nan komin Bretagne an Frans e li te patisipe nan « Championnat des Nations de la Caraïbe » kote li te okipe 8èm plas nan kategori Senior, e 17 èm plas nan klasman jeneral.
Konpetisyon atlèt la ap gen pou patisipe nan lanne 2021 an se, « Vuelta Independencià », Sen Domeng, epi « Tour de la Guadeloupe », « Championnat du Monde Belgique » …
Konsèy atlèt la pou yon moun ki ta renmen fè pati siklis la, se tou dabò renmen siklis e pa fèl a demi konsa wap ka afronte tout difikilte li gen ladan l.
Projè atlèt la se vin yon profesyonèl nan siklis la konsa lap ka siyen yon kontra ak youn nan pi gwo club siklis nan mond lan e mete Ayiti pi pre lòt peyi ki trè avanse nan siklis mondyal la.
Atlèt la fè konnen ke li gen yon gwoup siklis ki toujou ap ede li ki se Coach Mario Médina, Hervé Dugé, Philippe Dumoulin yo se ansyen siklis e yo toujou ap pedale, konsa yo renmen mouvman siklis la, yo met tèt ansanm pou yo fè ekip 3C ki se Club Cycliste des Cayes avanse e sipòte tout ti jèn ki renmen siklis la.

Jonathan Lafontaine ATHIS

X