Blog

Junior NOEL?

Junior NOEL se yon jèn Bòdibildè Ayisyen ki genyen 27 lane. Se nan lane 2016 yon zanmi te ankouraje Junior rantre nan disiplin sa men lèl te fenk koumanse sete pou Jere aparans li te konn fè spò, men avèk anpil antrènnman ak disiplin li vini fè pati meyè yo nan kategory pal la ki […]

Ki enpòtans MELON (kantaloup) genyen lèw bezwen pèdi pwa ?

Kantaloup ke yo konn rele tou « melon charentais  » se yon fwi ki gen anpil dlo se sak fè nan moman chalè li gen anpil enpòtans. Se yon fwi ki gen yon gou patikilye li pa twò sikre an dedanl konn oranj pal oubyen vèt Kantaloup se yon fwi ki pa pote anpil kalori pou […]

Eske manje aprè 8è ka fèw pran pwa (GWOSI)?

Nou konnen nan koze dayèt sitou nan dayèt pou pèdi pwa gen yon pakèt  » non dit », yon pakèt kesyon, yon pakèt mit.. pami youn nan se konnen manje aprè 8è se youn ladan yo . Manje pote makro nitriman ( sik, grès ak pwotein ) e se makro sa yo ko pote kalori ki […]

Eske dlo glase ka anpechew pèdi pwa ?

Tanperati dlo wap bwè a kapab afekte pwa ou. Eske se vre ? Pami plizyè bagay ke nou konn tande sou kesyon pèdi pwa tanperati dlo wap bwè se youn nan yo . Map raple nou ke kò nou konpoze de 70 pousan dlo , nou jwenn dlo plizyè kote tankou sèvo nou Zo nou […]

Ki benefis nannan (vyann) kokoye?

Nannan kokoye fè pati fwi ki pi ansyen nan mond la e moun konsome anpil sous divès fòm. Pa twò lontan yo te konn metel nan lis manje ki kapab nwi sante moun Akoz kantite kalory ak kantite grès ki ladanl . Men kounya li fè pati aliman ki benefik pou kò a. Nannan kokoye […]

platinum creatine

-Complexe TRIVAGO  38, route de juvenat,Pétion-Ville -POWER FITNESS GYM 65 turgeau, P-au-P (zone eglise sacre coeur) +509 4090-5150 / 4919-0877

serious mass

-Complexe TRIVAGO  38, route de juvenat,Pétion-Ville -POWER FITNESS GYM 65 turgeau, P-au-P (zone eglise sacre coeur) +509 4090-5150 / 4919-0877

six stars pre workout explosion

-Complexe TRIVAGO  38, route de juvenat,Pétion-Ville -POWER FITNESS GYM 65 turgeau, P-au-P (zone eglise sacre coeur) +509 4090-5150 / 4919-0877

body fortress whey protein

-Complexe TRIVAGO  38, route de juvenat,Pétion-Ville -POWER FITNESS GYM 65 turgeau, P-au-P (zone eglise sacre coeur) +509 4090-5150 / 4919-0877

six star creatine x3

-Complexe TRIVAGO  38, route de juvenat,Pétion-Ville -POWER FITNESS GYM 65 turgeau, P-au-P (zone eglise sacre coeur) +509 4090-5150 / 4919-0877

MP ESSENTIALS BCAA

-Complexe TRIVAGO  38, route de juvenat,Pétion-Ville -POWER FITNESS GYM 65 turgeau, P-au-P (zone eglise sacre coeur) +509 4090-5150 / 4919-0877

X